Bestuursvergadering

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

Bestuursvergadering

Bestuursvergadering

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

Bestuursvergadering. Onderwerpen: < Jaarvergadering 2023 < Tentoonstelling 2023    

Jaarvergadering 2023

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

Jaarvergadering 2023

Lezing Pieter van Uden

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

Kijk voor info over Pieter van den Uden op zijn website:  Holland Bonsai & Landscaping

Lezing Ruud Halink

Thema van deze avond is:  Een verslag over de stage van Ruud in Japan.

Tentoonstelling 2023

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

In het pinksterweekend van 28 en 29 mei 2023 houden we onze Bonsai tentoonstelling in het Multi Functioneel Centrum  "De Aauw Sjoeël" te Ubachsberg.

Jaarlijkse Veiling

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

Jaarlijkse veiling van Bonsai artikelen en bomen.

Jaarvergadering 2024

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

Jaarlijkse leden vergadering van onze vereniging. Agenda: Opening: Mededelingen en ingekomen stukken: Verslag jaarvergadering 2 februari 2023: Jaarverslag secretariaat: Financiën: Verslag kascommissie 2023: Benoemen leden kascommissie 2024. Bestuursverkiezing: Programma en activiteiten 2024.  Tentoonstelling 2025. Rondvraag: Sluiting.  

Filip Haesen

Multifunctioneel Centrum Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg

Thema:  Hoe maak ik een bonsaischaal