Lezing door Teunis Jan Klein.

TJ Klein   Lezing door Teunis Jan Klein

Beste leden,
Op 1 april jl. heeft Dhr. Teunis Jan Klein, een lezing gegeven tijdens onze clubavond in Schinnen. De reacties die ik hierover ontvangen heb waren allen zeer positief. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om deze bonsaimeester direct maar weer vast te leggen voor de maand mei in 2016. Op het einde van de avond heeft de heer Klein de naam van zijn website op de flip over gezet. Ik kan me voorstellen dat dit niet iedereen gezien heeft, daarom wil ik deze graag even onder uw aandacht brengen. www.deshimabonsai.nl
Bedankt voor uw belangstelling en tot ziens tijdens een van onze bijeenkomsten.
Groet
Uw secretaris.