Weer open

Zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben zijn bijeenkomsten, onder bepaalde voorwaarden, weer toegestaan.
Tijdens de bestuursvergadering heeft het bestuur besloten dat, voor degene die dit wil, alles weer zijn normale gang kan gaan.
Natuurlijk onder de gestelde voorwaarden.

  • Mondkapjes zijn verplicht zodra je de zitplaats verlaat,
  • en ook de 1,5 m. afstand moet in acht genomen worden, kan dit niet draag dan op zijn minst het mondkapje.
  • Tevens moet iedere bezoeker in het bezit zijn van de QR code. Enkele bestuursleden zullen hiernaar vragen en dit controleren.

De deuren van het MFC zijn dus weer open en we kunnen onze activiteiten weer oppakken.

We beginnen met de jaarvergadering op 2 febr. as. aanvang 20.00 uur.

Vervolgens de gebruikelijke werkbijeenkomsten op de eerste en derde zondagmorgen van de maand, aanvang 10.00 uur.
Wat de clubavonden op de eerste woensdagavond van de maand betreft, hebben we besloten om deze, vanwege financiële reden, te beperken tot drie avonden per jaar, t.w. in maart; juni en oktober. U zult tijdig worden geïnformeerd over het thema van de avond.