header bonsai zuidlimburg

  • Start

De vereniging en haar activiteiten.

Op de eerste en derde zondag van de maand komen onze leden bij elkaar om, tijdens een werkbijeenkomst onder leiding van ervaren instructeurs, aan eigen bomen te werken.
Dit gebeurt op zondagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Verder wordt er op de eerste woensdag van de maand een clubavond gehouden, met een demonstratie / lezing. De demo's worden verzorgd door een Bonsaimeester uit binnen- of buitenland. De lezingen door een deskundige op het gebied van het gekozen onderwerp. Onderwerpen zijn b.v. het kweken, vermeerderen, beschermen of onderhouden van bonsaibomen. In de maanden januari; juli; augustus en december worden wegens vakanties en andere feestelijkheden geen clubavonden gehouden.
Dit zijn in principe allemaal besloten bijeenkomsten. Mocht u echter geïnteresseerd zijn om een van deze bijeenkomsten bij te wonen, stuur dan even een berichtje naar info@bonsai-zuidlimburg.nl
Een keer per jaar wordt een bulletin uitgegeven met mededelingen en het programma voor de komende maanden. Verder wordt er met enige regelmaat een brochure verstuurd, om actuele tips met betrekking tot de betreffende periode aan de leden te verstrekken. Als het gewenst en haalbaar worden er eveneens beginners of gevorderde cursussen gegeven. Ook worden met enige regelmaat tentoonstellingen, kwekers en bedrijven bezocht die raakvlakken hebben met dit alles.
De vereniging beschikt eveneens over een aantal boeken die uitgeleend worden aan leden.
Kortom, een vereniging waar je lid van hoort te zijn, als je in Zuid-Limburg woont en de hobby "Bonsai" een warm hart toedraagt. Neem contact op via het contactformulier op deze site of stuur een mailtje naar Info@bonsai-zuidlimburg.nl.

 

Het ontstaan van de vereniging

Uit een groep enthousiaste liefhebbers is in 1979, onder de hoede van de Noord - Limburgse Bonsai Vereniging, een nieuwe afdeling ontstaan. Op 14 januari 1981 trok men de stoute schoenen aan en stapte naar de notaris om statuten op te stellen en als zelfstandige afdeling van de Nederlandse Bonsai Vereniging verder te gaan. De Bonsai Vereniging Zuid-Limburg (B.V.Z.L.) was nu ook officieel een feit. Op 10 maart 1999 ging men echter opnieuw naar de notaris om de statuten te wijzigen. Vanaf dat moment zijn we geheel zelfstandig.

Het doel van de vereniging

De doelstelling van de vereniging was en is nog steeds, het beoefenen en promoten van de Bonsaikunst in al zijn facetten.
Dit mag zo gesteld worden omdat door vele het kweken, vormen en onderhouden van deze miniatuur bomen, gezien wordt als een vorm van kunst.
Een bonsai boom is een kunstwerk dat nooit af is, de natuur zal altijd weer, gewenste en ongewenste, veranderingen aanbrengen, het is immers een levend object. De kunst is dus om, in samenwerking met de natuur, een kunstwerk te maken dat groeit en bloeit als zijn soort genoot in de vrije natuur. Als de passie en het geduld aanwezig zijn is deze hobby, voor iedereen, een fantastische belevenis. Bent u ge├»nteresseerd, neem dan contact op via het contactformulier of stuur een mailtje naar info@bonsai-zuidlimburg.nl. U bent van harte Welkom.