Alle bijeenkomsten zijn afgelast

Alle bijeenkomsten zijn afgelast

Alles is afgelast Naar aaanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december moeten we helaas mededelen dat alle bijeenkomsten tot nader orde zijn afgelast. Ook het MFC is naar aanleiding van het op slot gaan van Nederland gesloten. Dus ook de bijeenkomst van...

Jaarvergadering 2022

Jaarvergadering 2022

Algemene Jaarvergadering 2022 De Algemene jaarvergadering 2022 staat gepland op woensdag 2 februari 2022. In verband met de corona perikelen kon de jaarvergadering 2021 helaas niet doorgaan. Aangezien op het moment de Corona toestand wederom verslechterd zullen we ...

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen. Zoals algemeen bekend zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Van het bestuur van het MFC ontvingen we de onderstaande maatregelen die voor de gebruikers van het MFC van belang zijn. T.a.v. de basisregels de herinvoering (advies) van de ‘1,5...

Nieuwe website

Nieuwe website

Vandaag is onze nieuwe website live gegaan. We wensen jullie allen veel leesplezier.

Belangrijke berichten.

Belangrijke berichten.

In de bestuursvergadering van 16 februari jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld. Paul Budè: Voorzitter en Penningmeester. Wiel Zinzen: Secretaris. Bert Reumkens: Coördinator werkbijeenkomsten. Ricardo Groen: Coördinator bijzondere activiteiten Marcel...