Belangrijke berichten.

In de bestuursvergadering van 16 februari jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld.

Paul Budè: Voorzitter en Penningmeester.
Wiel Zinzen: Secretaris.

Bert Reumkens: Coördinator werkbijeenkomsten.
Ricardo Groen: Coördinator bijzondere activiteiten
Marcel Rademakers: Coördinator bijzondere activiteiten.
Jos Hermens: o.a. Website.

 

                                                       *********************************************