De vereniging en haar activiteiten.

Op de eerste en derde zondag van de maand komen onze leden bij elkaar om, tijdens een werkbijeenkomst onder leiding van ervaren instructeurs, aan eigen bomen te werken.
Dit gebeurt op zondagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Verder wordt er op de eerste woensdag van de maand een clubavond gehouden, met een demonstratie / lezing. De demo’s worden verzorgd door een Bonsaimeester uit binnen- of buitenland. De lezingen door een deskundige op het gebied van het gekozen onderwerp. Onderwerpen zijn b.v. het kweken, vermeerderen, beschermen of onderhouden van bonsaibomen. In de maanden januari; juli; augustus en december worden wegens vakanties en andere feestelijkheden geen clubavonden gehouden.
Dit zijn in principe allemaal besloten bijeenkomsten. Mocht u echter geïnteresseerd zijn om een van deze bijeenkomsten bij te wonen, stuur dan even een berichtje via het contactformulier.
Een keer per jaar wordt een bulletin uitgegeven met mededelingen en het programma voor de komende maanden. Verder wordt er met enige regelmaat een brochure verstuurd, om actuele informatie, met betrekking tot de betreffende periode, aan de leden te verstrekken. Als het gewenst en haalbaar is worden er eveneens beginners of gevorderde cursussen gegeven. Ook worden met enige regelmaat tentoonstellingen, kwekers en bedrijven bezocht die raakvlakken hebben met dit alles.
De vereniging beschikt eveneens over een aantal boeken die uitgeleend worden aan leden.
Kortom, een vereniging waar je lid van hoort te zijn, als je in Zuid-Limburg woont en de hobby “Bonsai” een warm hart toedraagt. Neem contact op via het contactformulier.