Nieuwe website

Nieuwe website

Vandaag is onze nieuwe website live gegaan. We wensen jullie allen veel leesplezier.

Belangrijke berichten.

Belangrijke berichten.

In de bestuursvergadering van 16 februari jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld. Paul Budè: Voorzitter en Penningmeester. Wiel Zinzen: Secretaris. Bert Reumkens: Coördinator werkbijeenkomsten. Ricardo Groen: Coördinator bijzondere activiteiten Marcel...