header bonsai zuidlimburg

Mededelingen:

De regering heeft haar maatregelen genomen en het bestuur van het Multifunctioneel Centrum houd zich uiteraard hieraan.

Tot dusver is onze locatie dicht tot 1 juni, en kunnen alle activiteiten van onze vereniging, inclusief de tentoonstelling, dus niet doorgaan.

Jammer maar het is niet anders, zodra er nieuws is laat ik dit direct via de mail horen.

Hopelijk snel tot ziens

Secretaris: Wiel Zinzen.
                                                              *************************

Uitnodiging Bonsai vereniging SHINPAKU     (Afgelast vanwege het coronavirus)

25 en 26 April Internationale Bonsai en Suiseki tentoonstelling naar aanleing van het 30 jarig jubileum.

************************************************************************************************************

In het Pinksterweekend, 31 mei en 1 juni, organiseren wij , de Bonsai Vereniging Zuid Limburg, een tentoonsteling, in het Multiefunctioneel Centrum "De Auw Sjoeël" in Ubachsberg. Zie folder.

Tentoonstelling is afgelast en verplaatst naar 2021.

 

*************************************************************************************************************

 

Attentie, Attentie

Met ingang van 1 januari 2019 zijn al onze werkbijeenkomsten en clubavonden in het Multi Functioneel Centrum “De Auw Sjoeël” aan de Oude Schoolstraat 33 in Ubachsberg.

Het bestuur is van mening dat we hier een representatieve locatie gevonden hebben, waar onze vereniging trots op mag zijn. Verder hopen we dat dit onze leden zal stimuleren om zoveel mogelijk werkbijeenkomsten en clubavonden bij te wonen.

                                                              *********************************************************

In de bestuursvergadering van 16 februari jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld.

Paul Budè: Voorzitter en Penningmeester.
Wiel Zinzen: Secretaris.

Bert Reumkens: Coördinator werkbijeenkomsten.
Ricardo Groen: Coördinator bijzondere activiteiten
Marcel Rademakers: Coördinator bijzondere activiteiten.
Jos Hermens: o.a. Website.
 
                                                       *********************************************